Parse error: syntax error, unexpected ';' in /domeny/przychodnianaszezdrowie/dane.php on line 2